Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

Allmänna försäljnings- och leveransvillkor, oktober 2015

"Imerco A/S (”Imerco”), CVR-nummer 26572517 (danskt organisationsnummer), momsregistreringsnummer SE 502076399001, driver webbplatsen www.imerco.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”). Följande köp- och leveransvillkor gäller när du som kund handlar varor på Webbplatsen. Kontaktuppgifter till Imerco är Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev, Danmark, telefon 0045 43 20 10 00, faxnummer 0045 43 20 10 01 och e-postadress kundservice@imerco.se  Övrig information om Imerco A/S finns på Webbplatsen. 

För att kunna beställa på Webbplatsen måste du ha fyllt 16 år. Är du under 18 år måste du ha din förälders godkännande för att kunna beställa varor på Webbplatsen. Är du över 16 år, men ännu inte har fyllt 18 år, måste du ha rätt att förfoga över de betalningsmedel som beställningen grundar sig på enligt gällande konsumenrättsliga regler. Imerco accepterar dock inte under några som helst omständigheter kreditköp av personer under 18 år. Imerco förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka din beställning (t.ex. om felaktiga personuppgifter har, eller misstänks ha, uppgivits och/eller om du har betalningsanmärkningar). Imerco förbehåller sig vidare rätten att kräva betalning i förskott.

Imerco reserverar sig för eventuell slutförsäljning av varor på Webbplatsen samt för att eventuella felaktiga uppgifter avseende varu-, försäljnings- och leveransinformation kan förekomma på Webbplatsen. Imerco förbehåller sig rätten att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera information på Webbplatsen när som helst. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Imerco garanterar inte att illustrationerna återger det antal varor som ingår i din beställning eller varors exakta utseende, funktioner eller ursprung.

Varupriser, fraktavgifter och betalning

Imerco erbjuder säker kortbetalning från Visa, Mastercard och Maestro. Vid betalning anger du ditt kortnummer och säkerhetskoden på kortets baksida. 

Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte fraktavgifter. Dessa anges separat.

Leverans

Vårt mål är att leverera varorna till dig så snabbt som möjligt. Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen för respektive vara. Om du har beställt varor som inte finns i lager, kan det försena din leverans ytterligare några dagar. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med beställning av varor som inte finns i lager) sker leverans senast 30 arbetsdagar räknat från det att Imerco skriftligen bekräftat din beställning genom en orderbekräftelse. Om varorna du beställer har olika leveranstid kommer vi att leverera varorna till dig så snart vi har fått in alla beställda varorna i lager.

OBS! Varor som beställs på Webbplatsen levereras endast inom Sverige.

Beställning som inte hämtas ut av dig, returneras till Imerco på din bekostnad.

Ångerrätt

För dig som är konsument gäller alltid 30 dagars ångerrätt vid köp av varor på Webbplatsen. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp av en vara genom att meddela oss detta inom 30 dagar från det att du eller ditt ombud tagit emot alla varor i din beställning (ångerfristen). Vissa varor förseglas på grund av hälso- eller hygienskäl. Du får inte bryta en sådan försegling om du vill kunna åberopa din ångerrätt. I samband med en beställning av vara, för vilken ångerrätt inte gäller, får du information om detta före din beställning.

Om du vill ångra ett köp som gjorts via Webbplatsen ska du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande om detta till Imerco, antingen via postadressen Imerco A/S, Smedeholm 16, 2730 Herlev, Danmark eller e-postadressen kundservice@imerco.se. I meddelandet måste du ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan. Om du vill kan du även använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (blanketten hittar du här).

Vid utövande av ångerrätten betalar du returfrakten. Du ansvarar för varans skick till dess att Imerco mottar den i retur. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Imerco. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Det framgår av information lämnad i samband med beställningen om varan är av sådan art att den inte kan returneras med post samt, i sådana fall, även beräknad kostnad för returfrakt. Återbetalning sker snarast och senast 14 dagar från det att du informerat oss om att du vill utnyttja ångerrätten och tidigast då vi fått varan i retur eller du uppvisat ett kvitto som visar att varan returnerats. Återbetalning för vara sker på samma sätt som betalningen av varan. Imerco betalar tillbaka vad du betalat för varan, dock ej eventuella fraktkostnader, men med avdrag för eventuell värdeminskning av varan om det är tydligt att den minskat i värde med anledning av något som beror på din hantering av varan.

Force Majeure

Varje omständighet utanför Imercos kontroll som förhindrar den riktiga eller rättidiga uppfyllelsen av en beställning, vilken omständighet Imerco inte skäligen kunde ha förväntats räkna med vid avtalets ingående och vars följder Imerco inte heller kunde ha undvikit eller övervunnit, frigör Imerco från ansvar under avtalet.

Reklamation

Du som är konsument har enligt lag rätt att reklamera en vara som är felaktig. Reklamation ska ske inom skälig tid efter det att du upptäckt eller borde ha upptäckt felet och under alla omständigheter inom tre år från den dag du tog emot varan. För att du ska kunna utnyttja din reklamationsrätt, måste du således kontakta oss snarast efter att du upptäckt att det är fel på varan. Skicka ett brev till Imerco A/S, Smedeholm 16, 2730 Herlev, Danmark, ring 0045 43 20 10 00, faxa 0045 43 20 10 01 eller skicka ett meddelande till e-postadressen kundservice@imerco.se med närmare information om felet på varan så hjälper vi dig.